Info om mulighet for bosoneparkering

Generalforsamlingen (d. 20. mai 15) vedtok etter forslag fra salen å rette en henstilling til kommunen om å få etablert bosoneparkering.

Styret har vært i kontakt med Servicetorget i Kristiansand Kommune og Kristiansand Parkeringsselskap KF, og tilbakemeldingen fra kommunen er som følger: Området hvor det var ønske fra Generalforsamlingen om å etablere bosoneparkering, Tangen 16-42, er av Kristiansand Kommune ikke regulert for bosoneparkering.

Bystranda © 2015 Designet av HamBa Consulting