Forsikringsavtale

Bygningsmassen til Bystranda Aveny er forsikret hos IF skadeforsikring.

Tilbud om privatforsikring til medlemmer i boligbyggelag.

Når det gjelder Forsikring for medlemmer finnes det info om dette på følgende

adresse: https://forsikringformedlemmer.no/privat

Hvis beboere er interessert i et tilbud, kan man gå direkte til følgende adresse:  www.tilbud-forsikringformedlemmer.no

Bystranda © 2015 Designet av HamBa Consulting