Forsikringsavtale

Bygningsmassen til Bystranda Aveny er forsikret hos IF skadeforsikring. Tilbud om privatforsikring til medlemmer i boligbyggelag. Når det gjelder Forsikring for medlemmer finnes det info om dette på følgende adresse: https://forsikringformedlemmer.no/privat Hvis beboere er interessert i et tilbud, kan man gå direkte til følgende adresse:  www.tilbud-forsikringformedlemmer.no

Info om mulighet for bosoneparkering

Generalforsamlingen (d. 20. mai 15) vedtok etter forslag fra salen å rette en henstilling til kommunen om å få etablert bosoneparkering. Styret har vært i kontakt med Servicetorget i Kristiansand Kommune og Kristiansand Parkeringsselskap KF, og tilbakemeldingen fra kommunen er som følger: Området hvor det var ønske fra Generalforsamlingen om å etablere bosoneparkering, Tangen 16-42, […]

Bystranda © 2015 Designet av HamBa Consulting